Regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri


Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig.

Vi befinner oss på Åsgård i Tromsø, og tilhører Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord.

SIFER Nord har to unike virksomhetsområder:

Siste nytt

Nyeste forskning og publikasjoner

Alle publikasjoner