Holmenkonferansen 2024 er gjennomført!Frivillighet og tvang har gjennomført årets Holmenkonferanse 2024 og de ønsker å takke alle fremmøtte, foredragsholdere, fagrådet til FoT, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Holmen fjordhotell for deres bidrag som gjorde disse dagene så bra!

Frivillighet og tvang er allerede i gang med å planlegge Holmenkonferansen 2025 som arrangeres 22. og 23. mai 2025! Ønsker du/dere å holde stand, være foredragsholder eller har innspill til neste års konferanse, ta kontakt med Frivillighet og tvang på  Frivillighetogtvang@gmail.com

Dersom du ønsker å se noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen, kan du se de her på FoT sine nettsider: https://frivillighetogtvang.no/holmenkonferansen-2024-er-gjennomfort/