Om oss

SIFER Nord har hatt en betydelig utvikling både mht. aktiviteter og stillingsressurser de siste årene. I 2019 hadde enheten 3 ansatte, mens vi p.t. teller totalt 21 fulltidsansatte, inkludert faste stillinger og engasjementer.

Aktiviteten spenner seg i dag fra klinisk virksomhet og veiledning innen det forensiske feltet, til tjenesteutvikling og forskningsprosjekter innen flere felt. SIFER Nord samarbeider også med andre regionale helseforetak om blant annet styrket tjenestetilbud, forskning og kompetanseheving. Det samme gjelder økt samarbeid med andre kompetansesentre som RVTS og KoRus Nord om blant annet arrangering av konferanser og kurstilbud.

Sifer Nord logo