Vi søker etter ansatte til SELFIVil du være med på å bedre den psykiske helsa til innsatte i norske fengsel, gjennom implementeringen av selvhjelpsverktøyet SELFI? Vi søker etter en dedikert prosjektmedarbeider som ønsker å være en del avet fremoverlent og tverrfaglig sammensatt team som jobber med å implementere SELFI i alle Norges fengsel, samt å fortsette videreutviklingen av konseptet for å møte innsattes behov innenfor rammene av en fengselshverdag.

For mer informasjon trykk deg inn på utlysningen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=351293535