Vi har fått nettside!Endelig har SIFER Nord fått sin egen nettsiden. Denne håper vi kan være behjelpelig med å vise deg blant annet våre lokale prosjekter som Frivillighet og tvang og SELFI, hva vi i Nord jobber med klinisk, forskning vi gjør og ikke minst kurs og konferanser som vi og SIFER nasjonalt arrangerer.

Vi ønsker at nettsiden skal gjøre deg mer kjent med oss i SIFER Nord, samt at vi kan gjøre oss mer kjent i vår region.