Tvangskonferansen 2024


Sykehuset Innlandet, i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, arrangerer den 12. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk den 29. og 30. august 2024.

Frist for påmelding 1.juli 2024. For mer informasjon, program og påmelding, se nettsiden til Sykehuset Innlandet: Tvangskonferansen 2024