Sikkerhetsseminaret 2024


Sikkerhetsseminaret er en lang tradisjon og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
I 2023 var sikkerhetsseminaret i Bergen nå er det Helse Fonna og Valen Sjukehus sin tur.

Dato: 4.-5. september 2024
Sted: Rosendal, Vestland

Se SIFERs nasjonale nettside for påmelding og program https://sifer.no/sikkerhetsseminaret/