SARA-V3 og PATRIARK


SIFER inviterer med dette fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK, 18. – 20. mars 2024, Scandic Nidelven, Trondheim.

Kurset går over tre dager. Det er delt inn slik at man både kan få innføring i SARA-V3 og PATRIARK, eller man kan velge kun SARA-V3 (18.-19.3). Dersom man kun ønsker å få opplæring i PATRIARK (20.3) må man ha gjennomført kurs i SARA-V3 tidligere.

  • Overnatting og reise må organiseres og betales av den enkelte deltaker.
  • Kurset planlegges med fysisk oppmøte.
  • Maks antall deltakere: 50 stk, «førstemann til mølla»

Påmelding

Deltakeravgift kr. 700,- pr. dag  (dekker kursmateriale, samt mat og drikke på kursdagene)

Program

Kursholdere

Solveig Karin Bø Vatnar

Cand.psychol. UiO (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD medisinsk fakultet UiO (2009). Forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus og professor i psykologi, Høgskolen i Molde. Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg. NOU 2020:17, og ledet arbeidet med å oversette SARA-V3 og B-SAFER

Merete Berg Nesset

Psyk.spl., Førsteamanuensis ved Medisinsk Fakultet,  NTNU. Forsker PhD og stedfortredende seksjonsleder ved St.Olavs Hospital, avd. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (SIFER) i Trondheim. Medlem av Høyrisikoteamet, et regionalt tverretatlig fagteam (politi, Trondheim kommune, St. Olavs hospital) som arbeider med alvorlig partnervold. Har arbeidet med vold i nære relasjoner i Norge og internasjonalt siden 2004. Medlem i gruppen som oversatte SARA-V3 og B-SAFER.