SELFI-Selvhjelp for innsatte

SELFI- Selvhjelp for innsatte

SELFI er et helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot fengselsinnsatte og deres psykiske helse. Det består bla. av et selvhjelpshefte, animasjonsvideoer og e-læringskurs, der man kan få råd om grep man kan gjøre for å ta vare på sin psykiske helse under straffegjennomføring i fengsel. Det er utformet som et
selvhjelpstiltak, men det vektlegges også fordelene med støtte fra
fengselsbetjenter eller andre som jobber med den innsatte.

Formålet med SELFI er å øke innsattes kunnskap om psykisk helse og gi verktøy for å ivareta den, med mål om at man skal tåle soningen bedre. Det er ikke en erstatning for annen helsehjelp, men et supplement for en populasjon med store helseutfordringer og redusert tillit til helsevesenet.

Kontaktinfo:

Har du spørsmål kan du kontakte selfi@unn.no
For mer informasjon se nettsiden: selfi.no