Regionalt kvalitetsregister for fengselspoliklinikk (PHV) i Tromsø

Prosjektet hadde oppstart høsten 2023 med formål om å etablere et lokalt kvalitetsregister for SIFER Fengselspoliklinikk. Kvalitetsregisterets formål er å samle inn og bruke helseopplysninger som grunnlag for kvalitetsforbedring, planlegging og styrking i helsetjenesten. Det er ønskelig å også benytte innsamlet data til forskningsformål, og det ble derfor besluttet å etablere et kvalitetsregister med et tilhørende samtykkeregister. Sistnevnte for å holde oversikt over de pasientene som samtykker til forskning.

På SIFER Nord er det ansatt en psykolog for utvikling og implementering av kvalitetsregisteret.