Regional fagnettverk for psykisk helse og rusproblematikk i fengsel.

Regionalt fagnettverk for psykisk helse og rusproblematikk i fengsel også kalt områdefunksjon er et fagnettverk for alle ansatte som jobber med innsatte i fengsel. Fagnettverket ble opprettet av Helsedirektoratet som et tiltak for å styrke kompetansen til de som jobber med målgruppen i regionen ved å tilbyd veiledning, støtte og kompetanseheving. Områdefunksjonen ble satt til SIFER Nord med en koordinator som ansvarlig for fagnettverket.

Fagnettverket skal også være med på å styrke samarbeidet mellom fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen.