Mental health literacy

En kvalitativ intervjustudie av vår stipendiat Line E. Solbakken

Mental health literacy (MHL) er et begrep som benyttes om kunnskaper og oppfatninger som gjør hver enkelt av oss i stand til å ivareta vår psykiske helse. Det overordnede målet med denne kvalitative intervjustudien er å belyse MHL blant mennesker i fengsel. Internett er for mange den foretrukne kilden til helseinformasjon. For mennesker i fengsel er tilgangen til internett ofte svært begrenset, og dette svekker også deres tilgang til lett tilgjengelig helseinformasjon.

Å søke opp informasjon om psykiske lidelser kan være det første steget til å søke hjelp og er også viktig for å velge virksomme selvhjelpsstrategier når man opplever psykiske helseplager. Våre deltakere opplevde at tilgangen til helseinformasjon var begrenset og at de i stor grad var avhengige av andre for å få tilegne seg kunnskap om psykisk helse. Dette kan ha betydning både for innsattes hjelpsøking, og for deres evne til å ivareta sin egen helse under straffegjennomføringen.

Det er skrevet og publisert en artikkel i denne studien: “Beliefs about mental health in incarcerated males: a qualitative interview study.” Front Psychiatry 2023;14():1242756. Epub 2023 sep 14.