Lavterskeltilbud til personer under etterforskning for nedlasting av overgrepsmateriale på nett.

Behandlingstilbudet ble etablert i 2021 etter initiativ fra politiet i Troms som ønsket å kunne vise til mulighet for behandling når de har personer under etterforskning for befatning med overgrepsmateriale (straffeloven § 311). Målet med behandlingen er å øke pasientens livskvalitet og redusere risiko for nye seksuallovbrudd. Tilbudet gis ved Spesialpoliklinikken ved SIFER Nord, UNN Åsgård.

Målgruppe og rammer

Målgruppen for tilbudet er personer i Helse Nord fra tilnærmet 18 år som er under etterforskning for nedlastning/fildeling av overgrepsmateriale, men hvor det ikke i tillegg består mistanke om fysiske overgrep. Tidligere domshistorikk ekskluderer ikke fra tilbudet. Politiets rolle er å formidle kontakten mellom pasienter og behandlerne og å bistå med opplysninger om beslaget dersom pasienten samtykker til det. Man kan også ta direkte kontakt med tilbudet selv, og trenger ikke å gå via fastlege. Ved større behandlingsbehov knyttet til moderate til alvorlige psykiske lidelser kan vi bistå med viderehenvisning til lokal DPS. Behandlingen foregår fysisk eller ved blanding av fysisk oppmøte og digitale samtaler. 

Kontakt: 901 78 865 for mer informasjon