Helsejuss

Prosjektet «helsejuss» kommer som et resultat av at det er ønskelig å heve kompetansen omkring lovverket i psykisk helsevern. Dette gjelder særlig psykisk helsevernloven. Vår erfaring på SIFER Nord er at det i enkelte tilfeller er relativ stor forskjell på hva loven setter som vilkår og hvordan loven praktiseres på ulike psykiatriske avdelinger. Den samme forskjellen ser vi på helsepersonells oppfatning av egen kompetanse sammenliknet med den faktiske forståelsen av lovverket.

Målet med prosjektet er å bidra til kompetanseheving som vil medføre blant annet trygghet hos ansatte, samtidig som det vil styrke rettssikkerheten til både pasienter og pårørende. Det gjør vi med å prøve og gjøre forskjellen mellom teori og praksis minst mulig, på tre følgende måter:

  • Gjøre jussen mer tilgjengelig: Undervise i Lovdata og gjennomgå aktuelle dommer. Målet er å vise til hvor man for eksempel finner informasjon om klagerettigheter og vilkår for bruk av tvangsmidler
  • Språk og formidling: Vi har fokus på å bruke et så lettfattet og folkelig språk som jussen tillater uten at betydningen av begreper blir borte
  • Praksisnært fokus: Når vi underviser har vi fokus på å gi praksisnære eksempler som er relaterbar for de vi holder foredrag for eller underviser til.