Lavterskeltilbudet: Det finnes hjelp

Det finnes hjelp er et nasjonalt lavterskeltilbud utarbeidet av Helsedirektoratet. Råd og veiledning på chat er tilgjengelig fra nettsiden. Behandlingstilbudet er tilgjengelig i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Tjenestene i Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesser for barn, som har en selvidentifisert risiki, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Behandlingstilbudet er åpent også for personer med tidligere straffesakshistorikk, men tar ikke imot personer for øyeblikket under etterforkning for seksuallovbrudd.

For mer informasjon se: detfinneshjelp.no sin egen nettside.

Det finnes hjelp regionale tilbudet gis av SIFER Nord i Tromsø.
Telefon: 901 78 865
Våre åpningstider er: hverdager 09.00-15.00