BASIS

BASIS – Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten

BASIS er et frivilling behandlingstilbud til personer som er dømt for seksuallovbrudd og befinner seg under straffegjennomføring, og som har en antatt forhøyet tilbakefallsrisiko til nye seksuallovbrudd.

Målet med BASIS er å tilby helsehjelp til personer som antas å ha særlig behov for spesialisert seksuallovbruddsspesifikk behandling, og som ikke får dette behovet dekket av andre eksisterende tilbud mens de er under straffegjennomføring. Behandlingen påbegynnes i fengsel.

BASIS er ett av flere tilbud finansiert over statsbudsjettet, med målsetting om å forebygge vold og overgrep. BASIS tilbudet bygger på et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Behandlingen er forankret i spesialisthelsetjenesten, og tilbudet ble etablert i alle helseregioner i 2020.

Ansatte og kontakt

På SIFER Nord har vi 5 psykologer som tilbyr behandling innenfor dette feltet. Prosjektleder er psykologspesialist Jana Maack.